Wczytuję dane...
Model: 62913880
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 18.00 PLN
Producent: Kärcher
 

Klasyczny proszek do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i odsysania.

Wielkość opakowania (kg): 10

Właściwości:

Skuteczny środek do podstawowego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerek

Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne

Proszek

Bezpieczne działanie czyszczące

Czyszczenie we wszytskich zakresach temperaturowych

Poprawia higienę posadzki

Wolny od środków wybielających

Przyjemny, świeży zapach

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania:

Niebezpieczny

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

P102 Chronić przed dziećmi

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

Kompatybilne urządzenia:

PW 30/1 do Puzzi 10/2 Adv

PW 30/1 do Puzzi 30/4 i Puzzi 30/4 E

ProPuzzi 400

Puzzi 10/1

Puzzi 10/1 Edition

Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 30/4

Puzzi 30/4 E

Puzzi 8/1 C

Puzzi 8/1 Promo

Zastosowania:

Czyszczenie wnętrz samochodów

Powierzchnie tekstylne

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
Polecamy