Wczytuję dane...
Model: 62950680
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 18.00 PLN
Producent: Kärcher
 

Alkaliczny środek czyszczący, do stosowania z wysokociśnieniowymi urządzeniami myjącymi, w myciu zasadniczym. Przeznaczony do warsztatów i zakładów przemysłowych.

Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracie) preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa silne zabrudzenia olejowe i mineralne, smary, żywice i smołę. Skutecznie działa we wszystkich zakresach temperatur. RM 31 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Przygotowanie: 1+3, Dozowanie: 1-5%

Wielkość opakowania (l): 10

Właściwości:

Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego

Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę

Czyszczenie we wszytskich zakresach temperaturowych

Przyjemny, świeży zapach

Wolny od fosforanów

Nie zawiera silikonów

Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004

Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)

Wolny od NTA

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania:

Niebezpieczny

H290 Może powodować korozję metali.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Kompatybilne urządzenia:

HDS 10/20-4 M

HDS 10/20-4 MX

HDS 1000 Be

HDS 1000 De

HDS 11/18-4 S Basic

HDS 12/14-4 ST

HDS 12/14-4 ST Gas

HDS 12/14-4 ST Gas LPG

HDS 12/18-4 S

HDS 12/18-4 SX

HDS 13/20 De Tr1

HDS 13/20-4 S

HDS 13/20-4 SX

HDS 17/20 De Tr1

HDS 2000 Super

HDS 5/11 U

HDS 5/11 UX

HDS 5/11 UX Plus

HDS 5/12 C

HDS 5/13 U

HDS 5/13 UX

HDS 5/15 U

HDS 5/15 U Plus

HDS 5/15 UX

HDS 5/15 UX Plus

HDS 6/14 C

HDS 6/14 CX

HDS 6/14-4 C

HDS 6/14-4 CX

HDS 7/12-4 M

HDS 7/16 C

HDS 7/16 CX

HDS 8/17 C

HDS 8/17 CX

HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C Classic

HDS 8/18-4 CX

HDS 8/18-4 M

HDS 8/18-4 MX

HDS 801 B

HDS 9/14-4 ST

HDS 9/16-4 ST Gas

HDS 9/17-4 CX

HDS 9/18-4 M

HDS 9/18-4 M Classic

HDS 9/18-4 MX

HDS 9/50 De Tr1

HDS-E 8/16-4 M 12 kW

HDS-E 8/16-4 M 24 kW

HDS-E 8/16-4 M 36 kW

HWE 860

HDS 10/20-4 M

HDS 10/20-4 MX

HDS 1000 BE

HDS 1000 DE

HDS 12/14-4 ST Eco

HDS 12/14-4 ST Gas

HDS 12/14-4 ST Gas Lpg

HDS 12/18-4 S

HDS 12/18-4 SX

HDS 13/20-4 S

HDS 13/20-4 SX

HDS 13/24 PE Cage

HDS 5/11 U

HDS 5/11 UX

HDS 5/12 C

HDS 5/13 U

HDS 5/13 UX

HDS 5/15 U

HDS 5/15 UX

HDS 6/14 C

HDS 6/14 CX

HDS 6/14-4 C

HDS 6/14-4 CX

HDS 695-4 MX Eco

HDS 7/12-4 M

HDS 7/12-4MX

HDS 7/16 C

HDS 7/16 CX

HDS 8/17 C

HDS 8/17 CX

HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C Classic

HDS 8/18-4 CX

HDS 8/18-4 M

HDS 8/18-4 MX

HDS 801

HDS 801 B

HDS 801 E 12 KW

HDS 801 E 24 KW

HDS 9/14-4 ST Eco

HDS 9/16-4 ST Gas

HDS 9/16-4 ST Gas LPG

HDS 9/18-4 M

HDS 9/18-4MX

HDS-E 8/16-4 M 12 KW

HDS-E 8/16-4 M 12 kW

HDS-E 8/16-4 M 24 kW

HDS-E 8/16-4 M 36 kW

HWE 860

Zastosowania:

Czyszczenie pojazdów użytkowych

Czyszczenie stajni

Czyszczenie beczek

Mycie samochodów/silników

Czyszczenie części maszynowych

Odtłuszczanie powierzchni

Czyszczenie cystern spożywczych

Polecamy