Wczytuję dane...
Model: PLYN02
Gwarancja: 2 lat
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka od: 6.99 PLN
Producent: Voigt
 

Skoncentrowany płyn dezynfekujący czyszczący 5L H-403

SKONCENTROWANY PŁYN DEZYNFEKUJĄCO - CZYSZCZĄCY Produkt biobójczy Skutecznie dezynfekuje, czyści, usuwa przykre zapachy, wybiela tkaniny. Produkt przeznaczony do powszechnego użytku, do stosowania również w obszarach medycznych do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, powierzchni zmywalnych, toalet, muszli klozetowych, studzienek spustowych, itp. Płyn zagęszczony WC HII Płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym.

 Sposób użycia:

  • Stosowanie płynu rozcieńczonego: Powierzchnie zmywalne (podłogi, armatura łazienkowa, kafelki) -50m1 płynu dodać do 5L wody (roztwór 1 %).
  • Stosowanie płynu nierozcieńczonego: Muszle klozetowe, należy równomiernie rozprowadzić pod obrzeżem muszli, odczekać 15 min. (można pozostawić na noc) i następnie spłukać wodą.
  • Duże powierzchnie zmywalne (także w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej!) aby zdezynfekować i wyczyścić duże powierzchnie należy użyć 1 część płynu na 3 części wody. Dokładnie spłukać po 15 minutach. 
Ważne wskazówki: Nie stosować do metalizowanych powierzchni oraz emaliowanych i lakierowanych. Nie używać do dezynfekcji naczyń służących do karmienia niemowląt. Nie stosować do wybielania wełny, jedwabiu, kolorowych tkanin syntetycznych - stosować się do zaleceń producenta odzieży. Nie rozlewać na meble, dywany - mogą powstać uszkodzenia, w przypadku wylania się płynu bardzo dokładnie zmyć powierzchnię wodą. Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z dobrą wentylacją. Po użyciu bardzo dokładnie umyć ręce. Butelkę przechowywać zawsze zamkniętą w pozycji pionowej. Puste i opłukane opakowania składować razem z innymi opakowaniami w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.
Substancje czynne: podchloryn sodu 40g/1.
Środki ostrożności: H319- Działo drażniąco na oczy, H315 - Działa drażniąco no skórę, P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę, P102 - Chronić przed dziećmi, P280 - Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu, P302 + P352 - W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, leżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: wodorotlenek sodu - poniżej 5 %, związki wybielające na bazie chloru - poniżej 5 °h, anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne -poniżej 5 %, EDTA i jego sole - poniżej 5%.
Polecamy